Foodservice

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Version: 10

Ingelsta Kalkon AB´s och Nya Lantfågel på Österlen AB´s kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbete skall omfatta samtliga medarbetare. Detta är nödvändigt för att öka vår konkurrenskraft, effektivitet och lönsamhet.

För att nå våra mål krävs en fastlagd verksamhetsstyrning och uppföljning av resultat.

För Ingelsta Kalkon AB och Nya Lantfågel på Österlen AB är kvalitet och livsmedelssäkerhet inte enbart mätbart utan i lika hög grad en fråga om engagemang, livsstil och företagskultur.

Grundinriktningen i vårt kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbete är att finna enkla och okomplicerade lösningar. 

Ingelsta Kalkon AB´s och Nya Lantfågel på Österlen AB`s kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy är att utveckla, producera, marknadsföra och distribuera produkter på en kvalitets- och säkerhetsnivå som uppfyller kundens och konsumentens behov och förväntningar. Tydliga kvalitets- och livsmedelssäkerhetsmål är därför uppsatta för att uppnå en ständig förbättring.

Ingelsta Kalkon AB´s och Nya Lantfågel på Österlen AB´s produkter skall stå för nyskapande och tradition som tillsammans med säkerhet ger och skapar en helhet. 

Företagsledningen har det övergripande ansvaret för produkternas säkerhet, lagenlighet och kvalitet. Ledningen ansvarar också för att kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicyn blir förstådd och genomförd i företaget.


Läs mer om hur vi jobbar med kvalitet & livsmedelssäkerhet

Läs Mer

Vår värdegrund

Läs Mer

Foder

Läs Mer

Vardagsfavoriter

Läs Mer

Kvalitet & livmedelssäkerhet

Läs Mer

Foodservice

Läs Mer

Press

Läs Mer

Kläckeri

Läs Mer

Svensk Fågel

Läs Mer

Lediga tjänster

Läs Mer

Tillaga hel kalkon

Läs Mer