Restaurang & Storhushåll

Djuromsorg

Vi på Ingelsta Kalkon har ingen egen uppfödning. Vi får kalkonerna från kontrakterade bönder. Dessa gårdar finns på traktoravstånd från oss i Tomelilla på Österlen, utom en som ligger ett tiotal mil bort.

Ingelsta Kalkon och våra kontrakterade bönder är alla medlemmar i branschorganisationen Svensk Fågel. Vi förbinder oss därmed att utöver svensk djurskyddslagstiftning följa ett utarbetat djuromsorgsprogram.

Vi följer regelbundet upp våra bönders verksamhet, även om det yttersta djuransvaret ligger hos dem. Vi åker ut till gårdarna för att gå igenom journaler, status på stallar, djurens hälsa, med mera. För att upprätthålla och utveckla vår syn på god djuretik håller vi även utbildningar tillsammans med våra bönder och ger förbättringsförslag när vi ser att det behövs. Uppfödningen kontrolleras även kontinuerligt av länsstyrelsen och av Svensk Fågel som gör oberoende granskningar både hos oss och våra uppfödare.

Vi arbetar för att du alltid ska känna dig trygg när du handlar av oss. Genom att ställa höga krav genom hela värdekedjan – från kläckning till styckning.

Läs Mer

Kontakta huvudkontoret

Läs Mer

Bildbank

Läs Mer

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Läs Mer

Indirekt grilltips

Läs Mer

Säljställe

Läs Mer

Vår värdegrund

Läs Mer

Kvalitet & livmedelssäkerhet

Läs Mer

Kontakt

Läs Mer

Bjud på kalkonmiddag!

Läs Mer

Var med och tävla!

Läs Mer