Foodservice

Om kalkon

Ingelsta Kalkon utvecklar, tillagar och säljer svenskt kalkonkött. Försäljningen sker i egna delikatessbutiker och via dagligvaruhandeln, storhushåll och industri.

Ingelsta Kalkon vill underlätta för kvalitetsmedvetna konsumenter att äta riktigt god mat av hög kvalitet, genom inspirerande och goda smakupplevelser.

Ingelsta värderar etik och djuromsorg högt och ställer mycket höga krav på den egna verksamheten och de kontrakterade uppfödarna.

Läs Mer

Lediga tjänster

Läs Mer

Tillaga hel kalkon

Läs Mer

Foder

Läs Mer

Uppfödning

Läs Mer

Kläckeri

Läs Mer

Bildbank

Läs Mer

Kvalitet & livmedelssäkerhet

Läs Mer

Styckning

Läs Mer

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Läs Mer

Miljö

Läs Mer