Foodservice

Svensk Fågel

Vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Fågel.
Du kan läsa mer om Svensk Fågels arbete här.
Läs Mer

Säljställe

Läs Mer

Vår värdegrund

Läs Mer

Slakt

Läs Mer

Djuromsorg

Läs Mer

Kontakta huvudkontoret

Läs Mer

Om oss

Läs Mer

Foder

Läs Mer

Höstens kalkonnyheter

Läs Mer

Kvalitet & livmedelssäkerhet

Läs Mer

Ingelstaklubben

Läs Mer