Restaurang & Storhushåll

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Version: 16

Ingelsta Kalkon AB´s och Nya Lantfågel på Österlen AB´s kvalitets- och Livsmedelssäkerhetsarbete skall omfatta samtliga medarbetare. Detta är nödvändigt för att öka vår konkurrenskraft, effektivitet och lönsamhet. Ledningssystemet för kvalitet-och livsmedelssäkerhet underhålls regelbundet och ständiga förbättringar gällande livsmedelssäkerhet är en naturlig del i arbetet.

För att nå våra mål krävs en fastlagd verksamhetsstyrning och uppföljning av resultat.

För Ingelsta Kalkon AB och Nya Lantfågel på Österlen AB är kvalitet och livsmedelssäkerhet inte enbart mätbart utan i lika hög grad en fråga om engagemang, livsstil och företagskultur samt kompetens och medvetenheten kring livsmedelssäkerhetsfrågor hos medarbetarna.

Grundinriktningen i vårt kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbete är att finna enkla och okomplicerade lösningar.

Ingelsta Kalkon AB´s och Nya Lantfågel på Österlen AB`s kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy är att utveckla, producera, marknadsföra och distribuera produkter på en kvalitets- och säkerhetsnivå som uppfyller kundens och konsumentens behov och förväntningar. Tydliga kvalitets- och livsmedelssäkerhetsmål är därför uppsatta för att uppnå en ständig förbättring.

Ingelsta Kalkon AB´s och Nya Lantfågel på Österlen AB´s produkter skall stå för nyskapande och tradition som tillsammans med säkerhet ger och skapar en helhet.

Företagsledningen har det övergripande ansvaret för produkternas säkerhet, lagenlighet/myndighetskrav samt de kundkrav som ställs på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Ledningen ansvarar också för att kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicyn blir förstådd och genomförd i företaget och kommunicerad externt via vår hemsida www.ingelstakalkon.se

Företaget ska öppet kommunicera frågor som berör livsmedelssäkerheten gentemot externa och interna intressenter.

Läs mer om hur vi jobbar med kvalitet & livsmedelssäkerhet

Läs Mer

Styckning

Läs Mer

Hälsa, näring och kalkon

Läs Mer

Nytt godare korvskinn!

Läs Mer

Om oss

Läs Mer

Restaurang & Storhushåll

Läs Mer

Kontakta Ingelstaklubben

Läs Mer

Kontakta huvudkontoret

Läs Mer

Barnens äggjakt med Konrad Kalkon

Läs Mer

Gruppmeny - restaurangen på Österlen

Läs Mer

Kontakt

Läs Mer