Restaurang & Storhushåll

Miljöpolicy

Version: 8

Ingelsta Kalkon AB:s och Nya Lantfågel på Österlen AB´s målsättning är att långsiktigt minska den negativa miljöpåverkan och att verka för en hållbar utveckling i samhället genom att arbeta med ständiga förbättringar inom alla led i verksamheten.

Detta innebär att vi ska;
• Se miljölagar och andra krav som påverkar Ingelsta Kalkon AB:s och Nya Lantfågel på Österlen AB´s verksamhet som minimikrav.
• Prioritera tekniker, material och transporter som ger minsta möjliga miljöpåverkan, under förutsättning att det är ekonomiskt- och kvalitetsmässigt försvarbart.
• Beakta miljöengagemang vid val av leverantörer och entreprenörer.
• Ha en öppen dialog angående miljöfrågor med kunder, konsumenter, leverantörer och myndigheter.
• Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid ändringar av verksamheten.
• Sträva efter att minimera resursanvändningen, speciellt med avseende på ändliga naturresurser såsom vatten och fossila bränslen.
• Bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos medarbetarna.
• Se till att förbättringsförslag i miljöarbetet ska uppmuntras, analyseras och utvärderas.
• Sträva efter att uppnå våra uppsatta miljömål för att leva upp till vår inställning om ständiga förbättringar.

Ledningen ansvarar för att miljöpolicyn blir förstådd och genomförd.Läs mer om vårt miljöarbete

Läs Mer

Avsbeställningsvillkor catering

Läs Mer

Så använder vi cookies

Läs Mer

Hälsa, näring och kalkon

Läs Mer

Konsumentkontakt

Läs Mer

Djuromsorg

Läs Mer

Certifikat

Läs Mer

Slakt

Läs Mer

Vår värdegrund

Läs Mer

Säljställe

Läs Mer

Ingelstaklubben

Läs Mer