Restaurang & Storhushåll

Tävlingsvillkor

1) De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att användas för att administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare i tävlingen kommer namn och postort att publiceras på vår hemsida.

2) För att kunna hantera ditt tävlingsbidrag behöver vi lagra dina kontaktuppgifter under den tid tävlingen pågår. Uppgifterna kommer sedan att raderas. Det är frivilligt att lämna dina kontaktuppgifter, men vi behöver dem för att kunna hantera ditt tävlingsbidrag.

3) För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4) Ansvarig för tävlingen >> är Ingelsta Kalkon AB. Läs mer om Ingelsta Kalkons integritetspolicy >>

5) Tävlingen pågår 20210426-20210630. Vinnaren utses och kontaktas 20210701. Vinnaren presenteras på Ingelsta Kalkons hemsida >>

7) Vinsten kan inte bytas eller lösas in mot kontanter. Vinsten skickas kostnadsfritt till vinnaren. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Läs Mer

Lediga tjänster

Läs Mer

À la carte - restaurangen på Österlen

Läs Mer

Kläckeri

Läs Mer

Ta tempen

Läs Mer

Fakta om kalkon

Läs Mer

Var med och tävla!

Läs Mer

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Läs Mer

Fullständiga regler och villkor

Läs Mer

Uppfödning

Läs Mer

Certifikat

Läs Mer